Primăria Belinț

Dispozițiile autorității executive

Registrul pentru evidența proiectelor de dispoziții ale autorității executive

Număr document Conținut Dată publicare Caracter Acțiuni